Bolpak temizlik olarak duraj Spor salonunun temizliğini itina ile bitirdik...